флотация и солна стая в метта

Според Джо Роган, американски комик, актьор и спортен коментатор, флотацията е най-важният инструмент, който досега е използвал за развиване на съзнанието си. Той каза, че когато започнеш да флотираш, не можеш от самото начало да стигнеш до сърцевината, да се откъснеш напълно от представата за себе си. Но колкото повече флотираш, толкова по-добър ставаш в това да се отпуснеш контрола напълно и да се превърнеш в Бог – да се слееш и да изчезнеш, да се разтопиш в Абсолюта. След няколко часа в капсулата усещаш такъв прилив на енергия – само от това, че си релаксирал тялото си максимално и си отпуснал цялото натрупано напрежение в него. За Джо първите 20 минути от всяка флотация са като равносметка на живота му в момента – върху какво е съсредоточил вниманието си, какви са проблемите, какво в поведението му го притеснява, в кои ситуации е могъл да реагира по по-добър начин, както и аскпектите, в които е на правилния път – за какво да продължи да мисли, да прави, кои идеи си струват. След това вече се е настроил и мисълта му излиза от тялото – започва да рефлектира върху по-голямата картинка, върху ролята на човечеството, обгръща цялата Вселена и тук вече без тялото да се намесва и да пречи на процеса. Замислете се, флотацията е уникален и в същото време достъпен инструмент за достигане на дълбока релаксация, състояние на безтегловно плаване, в което тялото и ума престават да съществуват! Флотацията според него е единственият начин да опознаеш себе си в такава дълбочина и ВСИЧКИ трябва да опитат! За него толкова голяма стъпка в собствената му еволюция се случва в капсулата, че е почти невъзможно и немислимо да я постигне без да флотира. Джо смята, че всички училища и унивеситети трябва да имат флотационни капсули, които да са разположение на всички ученици и студенти – за медитация, дълбока релаксация, изследване на мисълта и саморефлексия върху собствените мисли и идеи – в кои сме се вкопчили заради собственото си его, кои са наистина от полза за нас, кои се появяват заради стари травми и нездравословни връзки в семейството или с партньора. Възможностите наистина са безгранични, а толкова малко хора се възползват.